Säännöt

Nämä säännöt koskevat Helsinki City Run –puolimaratonia (HCR). Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun vastuullisena järjestäjänä on Suomen Urheiluliitto ry. HCR:lla noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.

Tuomaristo

Tuomariston muodostavat ylituomari johtoryhmän kanssa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja ja kilpailusihteeri.

Valitukset

Valitukset tulee tehdä viimeistään tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon.

Kuvien ja videoiden käyttö

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus HCR:lla otettuihin kuviin ja videoihin.

Osoitetiedot

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä kiellä.

Doping-testi

Järjestäjillä on oikeus suorittaa osallistujille doping-testi.

Sarjat

Juoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekä vuosittain päätettävät ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja ilmoittaa syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141, kohta 1). Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansa sijasta vaihtoehtoisesti yleiseen sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.

Ilmoittautuminen

Juoksuun ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu järjestäjälle. Ilmoittautuminen tapahtuu internetin kautta tapahtuman kotisivulla. Maksumenettelyt ja maksun suuruus päätetään vuosittain. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin.

Osanoton peruminen

Osanottoa juoksuun ei voi peruuttaa, eikä ilmoittautumismaksuja palauteta missään tapauksessa.

Sairaus- tai vammatapauksissa juoksija voi siirtää osallistumisoikeuden lääkärintodistuksella seuraavan vuoden tapahtumaan, mikäli on ilmoittautumisen yhteydessä maksanut peruutusturvamaksun. Peruutusturvamaksun suuruus päätetään vuosittain. Lääkärintodistus tulee toimittaa järjestäjille ennen juoksua tai postitse toimitettuna siten, että se on päivätty viimeistään juoksupäivälle. Osanotto voidaan siirtää vain yhden kerran ja vain itselle. Siirron edellytyksenä on, ettei sen vuotisen tapahtuman T -paitaa ja juoksunumeroa ole noudettu.

Juoksunumero

Osallistuja on velvollinen pitämään osanottajanumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa. Numerossa olevia mainoksia ei saa peittää eikä poistaa. Osanottonumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle.

Lähtöryhmitys

Osallistuja on velvollinen asettumaan siihen lähtöryhmään, johon hänen numeronsa edellyttää. Järjestäjillä on oikeus poistaa väärässä lähtöryhmässä lähtevä juoksija. Väärässä lähtöryhmässä lähteneelle juoksijalle ei taata aikaa. Järjestäjällä on kaikki oikeudet määrittää lähtöryhmien koko ja juoksijat.

Kilpailuaika

Kilpailun maksimisuoritusaika on kolme tuntia.

Ajanotto

Osallistujille otetaan aika järjestäjän määrittelemällä ajanottojärjestelmällä. Osallistujien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeita noudattamatta jättäneille ei taata aikaa.

Juoksun keskeyttäminen

Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa ja haluaa järjestäjän tarjoaman kuljetuksen takaisin tapahtuma-alueelle, tulee hänen ilmoittaa siitä lähimmällä huoltopisteelle. Kilpailu päättyy 3 tunnin 15 minuutin päästä juoksijan oman lähtöryhmän lähtölaukauksesta. Reitillä on tarkistuspisteitä, jotka juoksijan tulee ylittää tuohon 3 h 15 min loppuaikaan tähtäävässä aikataulussa, saadakseen jatkaa kilpailussa. Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa tai hän ei saavu huoltopisteelle kilpailun maksimiajan edellyttämässä määräajassa. Juoksija, joka jää määräajasta valvonta-auton taakse, jatkaa juoksua omalla vastuulla.

Palkinnot

Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat ja sarjojen parhaita. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen.

Tulokset

Jokainen oikeassa lähtöryhmässä lähtenyt ja määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on IAAF:n hyväksymä tapahtuman virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen).

Väärässä lähtöryhmässä lähtenyt juoksija ei saa tulosta.

Vakuutukset

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat osanottajat on vakuutettu kilpailun aikana sattuvien äkillisten sairastumisten tai tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa siitä hetkestä alkaen, kun osallistuja on asettunut lähtöpaikalle, siihen hetkeen saakka, kunnes juoksija on poistunut reitiltä maalissa tai rajatulta maalialueelta. Tarvittaessa vakuutusta on osallistujan käännyttävä kilpailun virallisen lääkintähuollon puoleen.

Hylkääminen

Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaan oikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (IAAF:n sääntö 240, kohta 7 C).

Ylivoimainen este (force majeure)

Ylivoimaisen ennalta arvaamattoman esteen tullessa tapahtuman järjestäjä voi päättää muuttaa tai lyhentää juoksureittiä tai perua tapahtuman lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa ilmoittautumismaksuja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja ei palauteta osallistujille.

Muut ohjeet

Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osanottajat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen lisäksi.